Kontakt

Instytut Awangardy
Al. Solidarności 64 m. 118
00240 Warszawa

Mapa

instytutawangardy@gmail.com

Zdjęcia:

Eustachy Kossakowski, Archiwum Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie © Hanna Ptaszkowska;
Aneta Grzeszykowska & Jan Smaga, Bartek Stawiarski